Varmestuens Venners historie

Det var i 1973 Gerd og Evald Høyland bestemte seg for å starte en virksomhet hvor hjelp til de svakeste i samfunnet var overordnet mål.

De hadde til da selv levd et turbulent liv og visste bedre enn noen at her måtte noe gjøres, og det hastet.

Varmestuen var et faktum, og Gerd og Evald kunne ved hjelp av opsparte midler ta imot sine første gjester. De kunne gi dem mat, tilby rene klær, kanskje en dusj og noen vennlige ord med på veien.

Gjennom årene har Varmestuens Venner vært lokalisert på flere steder i byen, og i 2008 ble Paradisveien 1 kjøpt og innredet til formålet. Her kan alle uansett tilstand ta turen innom og få et løft i en vanskelig tilværelse.

Skal Varmestuen kunne drive sin virksomhet i takt med intensjonenen er hjelp fra omverdenen en nødvendighet og heldigvis- mange stiller opp.

Næringsliv, organisasjoner, og folk flest bidrar til at stiftelsen som er opprettet evner å ta vare på de verdier Varmestuen representerer.

Gerd har gått bort, og Edvald drar på årene, men heldigvis står neste generasjon Høyland kllar til å ta over. I dag er det Tone og Geir som driver Varmestuen- selvsagt under mottoet: "La oss leve for hverandre."

Når en ny jul stunder til vil Varmestuen nok en gang tilby den gode atmosfæren med god mat, hyggelige mennesker og artister som alltid stiller opp for å glede.

Varmestuen trenger nye venner

Vi som står for den daglige driften av Varmestuen er meget takknemlige for den støtten vi får. Det gir oss følelsen av at vi driver et meningsfylt arbeid, og dette er noe vi ønsker å forstette med i fremtiden.

Velkommen på laget!

Vennlig hilsen Tone og Geir.