Varmestuens Venner - Inkluderende non-profit-organisasjon i Stavanger for rusmisbrukere

For empati, respekt, samhold og ansvar!

Deltagelse i Varmestuens Venner gir deg anledning til å fremme positive verdier og dermed gjøre en forskjell i virkeligheten som omgir oss. Det gir deg samtidig en unik mulighet til selvutvikling og læring, ettersom arbeid i en non-profit-organisasjon er en særdeles meningsfylt aktivitet i seg selv.

Kom innom i Stavanger eller kontakt oss på en annen måte for mer informasjon om arbeidet vi gjør!

Barn og unge

Vi driver litt forebyggende arbeid blandt barn og unge ved at vi tar imot besøk fra skoleklasser.
Her får de da både se og høre vårt arbeid, samt mulighet for å snakke med og høre brukerene fortelle om sitt liv.

Varmestuens venner i dag

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavtarskeltilbud for alle rusmisbrukere i Stavanger
og omegn. Vi åpner dørene klokken 07:00 Mandag t.o.m fredag. Vi har frokost alle dager, samt middag hver mandag og torsdag fra klokken 13:00 til 14:00.

Ved lavtarskeltilbud menes at brukerene kan komme inn selv om de er ruset. De kan derimot ikke nyte noen rusmidler når de er på huset. (Dette gjelder ikke vanlig tobakk) Vi får ingen økonomisk støtte fra kommune eller stat for å drive virksomheten, og er dermed helt avhengig av sponsormiddler og støtte fra byen befolkning/handelstand/foreninger og lag. Vi har årskalender samt CD som vi utgir og selger hvert år, som er vår hovedinntekts kilde.

Varmestuens Venner mottar også klær fra privatpersoner som vi gir til brukere og trengende. Det hender også at vi mottar møbler og andre husholdningsutstyr som vi gir bort. Vi får også ofte matvarer fra lokale bedrifter/foreninger og lag, som vi deler ut til brukerene.

Arrangementer

Jul i varmestuen.

Varmestuen har åpent hele julehøytiden t.o.m nyttårsaften med matservering hver dag. Vi har en tradisjonell julefeiring med brukerene. Med god mat, julegaver og sosialt samvær.Varmestuen og dens brukere får også på julaften bestøk av Stavanger biskop som leser av juleevangeliet.

Varmestuens Venner jobber etter de fire T'er – Tid, Tålmodighet, Takknemlighet, Toleranse.
Vi her på Varmestuens Venner er som rusmisbrukerenes familie. Her får alle respekt,, både brukerene og oss som jobber her. Denne gjevnbyrde respekten fører til at det ytterst sjeldent er noe form for konflikter inne på huset.