Varmestuens Venner oppsøker brukerene

Geir og Tone Høiland fra Varmestuens Venner tok i dag turen rundt Stavanger sentrum
for å dele ut gratis kaffe og matpakke til våre brukere og Asfalt selgerene.